Условия использования

Sludinājumu portāla Reklama.lv lietošanas vispārīgie noteikumi un nosacījumi

 1. Lietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kas izvieto sludinājumu portālā Reklama.lv.
 2. Sludinājumu portāls Reklama.lv piešķir godprātīgiem lietotājiem tiesības izvietot sludinājumus uz laiku, kas norādīts, iesniedzot sludinājumu.
 3. Iesniedzot sludinājumu, lietotājs piekrīt portāla lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.
 4. Izvietojot sludinājumu, lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati tiks saglabāti sludinājumu portāla Reklama.lv datubāzē un izmantoti, lai sazinātos ar lietotāju Reklama.lv vārdā atbilstoši likumdošanas nosacījumiem.
 5. Sludinājumu portāls Reklama.lv izmanto citu reklāmas uzņēmumu pakalpojumus, lai sludinājumu lapās rādītu grafisko un teksta reklāmu. Šie uzņēmumi var izmantot informāciju (izņemot jūsu vārdu, adresi, e-pastu vai tālruņa numuru) par jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm, lai reklamētu preces vai pakalpojumus atbilstoši jūsu interesēm.
 6. Ja portāls kādu laiku nedarbojas, sludinājumu publicēšanas termiņi tiek pagarināti atbilstoši periodam, kamēr portāls nebija pieejams tiešsaistē. Šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, ja serviss nebija pieejams tīmekļa daļā, ko administrē pakalpojumi sniedzēji, kuriem nav līgumu ar sludinājumu portālu Reklama.lv vai saistību pret to.
 7. Tā kā ir nepieciešams novērst nelikumīgu akcīzes un kontrolējamo preču, medikamentu, ieroču, bīstamu un kaitīgu vielu apriti, kā arī nepieļaut valsts licencēto pakalpojumu piedāvāšanu bez spēkā esošas licences, ievērot finanšu disciplīnas un grāmatvedības uzskaites noteikumus, novērst izvairīšanos no nodokļu samaksas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citus likumdošanas pārkāpumus, sludinājumu servisa administrācija var veikt personu un uzņēmumu identificēšanu, pieprasot papildu informāciju un dokumentus. Visa dokumentācija, ziņas par personām un konfidenciālā informācija tiek saglabāta minimāli nepieciešamos apjomos un termiņos. Darbinieku loks, kuriem ir piekļuve šīm ziņām, ir strikti ierobežots; darbinieku piekļuve dokumentiem tiek reģistrēta žurnālos.

Noteikumi par sludinājumu saturu:

Netiek pieņemti (tiek dzēsti) sludinājumi:

 1. Ar pretlikumīgu, amorālu, aizvainojošu vai krāpniecisku teksta vai grafisko saturu.
 2. Kas pilnīgi vai daļēji neatbilst sludinājumu portāla sadaļai.
 3. Bez precīza un detalizēta piedāvātās preces, pakalpojuma vai vakances apraksta, kuros nav norādītas svarīgas ziņas (piemēram, produkta kvalitāte, stāvoklis, materiāls, izmēri, funkcionalitāte, lietošanas nianses, pieļaujamās lietošanas jomas), un ar fotogrāfijām, pēc kurām minētās ziņas nav iespējams noteikt, vai arī, kad teksts vai foto maldina par iepriekš minēto.

  Pārkāpumu piemēri:

  • Automašīnas pārdošanas sludinājumā nav norādīts, ka tas ir avārijas stāvoklī vai pēc remonta.
  • Mēbeļu pārdošanas sludinājumā nav norādīts, ka fotogrāfijā redzamie mezgli vai komplektācija atšķiras no piegādājamiem.
 4. Kas ietver vairāk nekā vienu pakalpojuma vai preces piedāvājuma punktu, vai vispārīga rakstura sludinājumi (piemēram, “Jebkādi klēpjdatori, dažādi modeļi u.c.”). Katrā sludinājumā ir pieļaujama tikai vienas konkrētas preces vai pakalpojuma piedāvājuma publicēšana ar precīzu cenu un detalizētu aprakstu. Pievienotajās fotogrāfijās pieļaujams rādīt tikai vienu konkrētu sludinājumā aprakstītu preci. Vienā fotogrāfijā ir pieļaujama tikai viena preces rakursa publicēšana (skatīt 10.9. un 10.10. punktu).
 5. Ja tiek piedāvāta prece vai pakalpojums, kas nav pieejami Latvijas teritorijā. Piemēri: “Opel Astra H, 2007. gads, 123 000 km nobraukums, atrodas Vācijā”, “Dzīvoklis jaunceļamā mājā”.
 6. Ja tekstā (ārpus speciālajiem lauciņiem) vai pievienotajā grafiskajā attēlā ir iekļauts tālruņa numurs, e-pasts, interneta saite vai cita kontaktinformācija.
 7. Ja nav aizpildīti vai ir nepareizi aizpildīti vajadzīgie lauciņi vai ir ievadīta nekorekta, kļūdaina informācija.
 8. Ja deklarētā cena neatbilst īstenībai vai nav norādītas obligātas papildu izmaksas. Sludinājumā jānorāda gala cena bez jebkādiem papildu nosacījumiem.

  Pārkāpumu piemēri:

  • pārdod jaunu telefonu Iphone Xr, par cenu vienosimies, norādīta cena 11 EUR
  • norādītā brauciena cena neiekļauj aviobiļetes cenu
  • norādītā cena neiekļauj PVN (juridiskajām personām)
  • norādīta dzīvokļa, vasarnīcas īres vai automašīnas nomas cena 200 EUR par 1 mēnesi, bet minimālais īres vai nomas laiks ir 3 mēneši.
 9. Ar fotogrāfijām vai grafiku, kas neatbilst konkrētajam sludinājuma tekstā iekļautajam piedāvājumam, vai ar pārāk zemas kvalitātes fotogrāfijām, pēc kurām nav iespējams novērtēt objekta stāvokli. Fotogrāfijā jābūt attēlotai tieši tai precei, ko piedāvā pārdošanai. Piemēram, tāda paša telefona vai automašīnas fotogrāfijas izmantot nedrīkst. Ir aizliegtas kopskata fotogrāfijas, kur pārdošanas objekts atrodas vienā rindā ar citiem objektiem un nav dominējošs.
 10. Ar fotogrāfijām vai grafiku, kas ietver pārāk spilgtu fonu, nedabiskas krāsas, grafiskajā redaktorā pavairotas fotogrāfijas (kolāžas), fotogrāfijas un attēlus ar dominējošiem uzrakstiem, grafiskajiem papildinājumiem, logotipiem, kontaktnformāciju vai efektus, kas bojā fotogrāfijas dabisko estētisko izskatu.
 11. Kas satur pirmajā teksta rindā lieliem burtiem (“Caps Lock”) rakstītu tekstu vai atsevišķus vārdus, vai vārdu daļas.
  Piemērs: “Pārdodu JAUNU...”, “Izīrēju Vasarnīcu Par Īpašu Cenu”.
 12. Kas satur speciālos simbolus, liekas atstarpes, punktus, vienādu burtu virknes vai bezjēdzīgas burtu kopas pirmajā rindā, kā arī ar sludinājuma saturu nesaistītu tekstu.
  Piemērs: "Pārdodu // auto // Honda".
 13. Kas satur pirmajā rindā vārdus “Akcija”, “Izpārdošana”, “Īpašs/speciāls piedāvājums”, “Unikālas cenas”, “Superpiedāvājums”, “Uzmanību”, “New” un citas mārketinga frāzes, kas paredzētas lietotāju uzmanības piesaistīšanai sludinājumam kopējā sarakstā. Kā arī sludinājumi, kas pirmajā teksta rindā satur informāciju, kas tieši neattiecas uz pārdošanas priekšmetu, piemēram, veikala nosaukums, adrese u.c.
 14. Ja jebkādā veidā tiek pārkāptas autortiesības vai tiesības uz preču zīmēm.
 15. Sludinājumi citās valodās, izņemot latviešu vai krievu valodu, kā arī ar tekstu krievu valodā, bet latīņu burtiem.
 16. Sludinājumi ar lielu kļūdu daudzumu tekstā.
 17. Ja tiek pieprasīta pilnīga vai daļēja priekšapmaksa par preci vai pakalpojumu.
 18. Ja sludinājumi ir orientēti uz lietotāju informācijas vākšanu.
 19. Ja tiek iesūtītas daudzas sūdzības par sludinājumu.
 20. Sludinājumi ar piedāvājumiem, kuros nav norādīta ļoti svarīga informācija.

  Piemēri:

  • Automašīnas pārdošanas sludinājumā nav norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī.
  • Nekustamā īpašuma pārdošanas sludinājumā nav norādīts, ka tas atrodas atsavinājuma joslā vai dzīvojamā platība izvietota blakus dzelzceļam.
 21. Ar licencējamu preču vai pakalpojumu piedāvājumiem, ja sludinājumā nav norādīta precīza kontaktinformācija par uzņēmumu un attiecigas licences numurs.
 22. Par darbu video tērzētavās, erotisko fotouzņemšanu un videofilmēšanu, par intīmo pakalpojumu sniegšanu jebkādā veidā.
 23. Par medikamentu, citu preču vai pakalpojumu izplatīšanu, izmantojot tīkla shēmu, MLM, par pelnīšanu internetā ar reģistrācijām, klikšķiem, skatījumiem vai citu apšaubāmu darbību.
 24. Ar cigarešu, alkohola (izņemot kolekcionējamo), narkotiku priekštečvielu, kontrolējamu medikamentu, bīstamu vai kaitīgu produktu un vielu piedāvājumiem, kā arī ar preču piedāvājumiem bez sertifikāta saskaņā ar CE normām.
 25. Kas satur kontrafakta preču vai kontrabandas preču piedāvājumus.
 26. Vairākkārt atkārtoti sludinājumi ar saiti uz lietotāja mājaslapas sākumlapu. Ir pieļaujama saite vienīgi uz konkrēto sludinājumā minēto produktu.
 27. No izsolēm un citiem sludinājumu portāliem un servisiem, kā arī tādi, kuru tekstā vai pievienotajā grafiskajā attēlā tiek minēti citi sludinājumu servisi un portāli vai izsoles, ir atrodama to reklāma vai logotipi. Nav pieļaujams publicēt saites uz tīmekļa lapām, kas satur saites uz citiem sludinājumu servisiem un portāliem.
 28. Ar saitēm uz resursiem, kas nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver iznirstošus logus, ieslēdz audio ierakstus vai veic citas nekorektas darbības attiecībā pret apmeklētājiem, vai uz informācijas sistēmām, kas satur tādu preču vai pakalpojumu piedāvājumus, ko ir aizliegts izvietot Reklama.lv sludinājumos.
 29. Ar saitēm uz lapām, kas ir pilnas ar interneta skaitītājiem, reklāmas blokiem, saitēm uz citām lapām, kā arī lapām, kurās ir par maz informācijas, kurām ir novecojis saturs vai ārkārtīgi zema izgatavošanas kvalitāte, un uz lapām, kam nav nekāda sakara ar sludinājuma objektu.
 30. Ar emocionālu tekstu, izsaucieniem, aicinājumiem, saukļem, deklarācijām un retoriskiem jautājumiem. Nav pieļaujama izsaukuma un jautājuma zīmju vai kādu citu simbolu izmantošana uzmanības piesaistīšanai. Sludinājuma tekstam jābūt tikai un vienīgi informatīvam.
 31. Sludinājumi, kuros tiek pārdotas automašīnas ar nepareiziem nobraukuma rādījumiem, slēptiem/pārveidotiem automašīnas valsts numuriem fotogrāfijā vai bez tiem, ar ārvalstu numuriem fotogrāfijās, ar norādītiem nepareiziem izlaiduma gadiem vai citām krāpnieciskām darbībām.
 32. Vairākkārt atkārtoti sludinājumi ar vienādu saturu vai vienotām interneta saitēm. Izvietojot daudzus sludinājumus, katra sludinājuma tekstam jābūt unikālam.
 33. Sludinājumi, kuru sekas var būt nepieprasītas korespondences izplatīšana, reklāmas bukletu sūtīšana vai citas uzbāzīgas reklāmas vai agresīva mārketinga metodes.

Kārtības organizēšana:

 1. Portāla moderatori vai administrators koriģē vai izdzēš visus 8. punktā minētos sludinājumus. Rupju vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā var tikt liegta piekļuve sludinājumu publicēšanai. Konta atlikums tiek atmaksāts lietotājam norēķinu kontā, izņemot tēriņus maksājuma veikšanai.
 2. Pēc Latvijas Republikas policijas, cietušo personu un tiesas institūciju pieprasījuma lietotāja identifikācijas dati un darbības protokols tiek izsniegti pieprasītājiem rakstiskā vai elektroniskā formātā.
 3. Sludinājuma izvietošanas cena ir atkarīga no izvēlētās sadaļas; lietotājam ir iespēja izvēlēties sludinājumu paketes noteiktā sadaļā:
  • 5 sludinājumi — 5 % atlaide
  • 10 sludinājumi — 10 % atlaide
  • 20 sludinājumi — 15 % atlaide
  • 50 sludinājumi — 25 % atlaide
 4. Visu sludinājumu portāla Reklama.lv pakalpojumu cena iekļauj Latvijas PVN (21 %). Sludinājumu publicēšana ir pakalpojums, kas tiek sniegts Latvijas teritorijā, tāpēc 21 % PVN samaksa ir obligāta arī Latvijas nerezidentiem.

Atbildība un atbildības ierobežošana:

 1. Lietotājs (sludinājuma iesniedzējs) uzņemas pilnu materiālo atbildību par viņa izvietotā sludinājuma saturu gan sludinājumu portāla Reklama.lv priekšā, gan trešo personu priekšā gadījumos, kad tiek pārkāpti sludinājumu portāla noteikumi, Latvijas Republikas likumdošana, autortiesības un saimnieciskās tiesības, kā arī tiesības uz preču zīmēm, un gadījumos, kad tiek nodarīti zaudējumi, traucējums vai neērtības citām personām.
 2. Uzņēmums, administrators, tāpat kā sludinājumu portāla Reklama.lv īpašnieks, neatbild par sludinājumu saturu, kā arī iespējamiem zaudējumiem vai neērtībām saistībā ar sludinājumu servisa darbību vai nepieejamību, izņemot 6. un 7. punktu.
 3. Ja saimnieciskās darbības veicējs pārkāpj sludinājumu portāla Reklama.lv lietošanas noteikumus, pirmā pārkāpuma gadījumā tiek izteikts brīdinājums un izvietotais sludinājums tiek dzēsts (samaksa par izdzēsto sludinājumu netiek atmaksāta). Ja gada laikā notiek atkārtots pārkāpums, Reklama.lv administrācijai ir tiesības piemērot sludinājumu publicēšanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam. Ja saimnieciskās darbības veicējs pēc aizlieguma piemērošanas turpina lietot sludinājumu publicēšanai cita lietotāja kontu vai līdzīgā veidā mēģina izvairīties no piemērotā aizlieguma, sludinājums netiks publicēts (tiks izdzēsts), un sludinājumu portāls Reklama.lv neatbid par jebkādiem zaudējumiem, ko sludinājuma autors nodara trešajām personām.

Nosacījumu un noteikumu izmaiņas:

 1. Sludinājumu portāla Reklama.lv nodrošināšanas noteikumi un nosacījumi var tikt grozīti, papildināti vai laboti un stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti portālā.
 2. Lietotājam ir tiesības atteikties no paziņojumu saņemšanas, informējot par to Reklama.lv administratoru rakstiskā iesniegumā vai citā skaidri izteiktas darbības veidā.

Datums: 08.05.2023.